Orto Akademi

Spor Sakatlıklarının Önlenebilmesi ya da Azaltılabilmesi İçin Takım Doktorlarının Görevleri


 • Takım Doktoru takımdaki sporcuların sağlığı ile ilgili tüm konularda Teknik Direktörün tek danışmanıdır.
 • Sporcuların sezon başı muayenelerinin yapılması,
 • Sporcuların ve sporcularla sürekli temas halinde bulunan diğer çalışanların düzenli aşılanmaları (Grip, Hepatit-B, Tetanoz gibi),
 • Takıma hizmet veren personelin düzenli sağlık kontrollerinin yapılması, 
 • Sezon öncesi kondisyon testlerinin yapılması, var olan ya da sonradan gelişebilecek sakatlıklar konusunda önlem alınması, 
 • Sporculara dinlenme ve düzenli uykunun önemini anlatılması, 
 • Sporcuların yeterli ve dengeli beslenmelerinin sağlanması,
 • Yanlış antrenman tekniğinin ve sert zeminde yapılan antrenmanların spor sakatlıklar riskini artırdığı konusunda eğitim verilmesi, 
 • Antrenman ve müsabaka öncesi yeterli ısınma ve stretching, antrenman ve müsabaka sonrası yeterli soğuma ve stretching yaptırılmasının sağlanması, 
 • Antrenmanın süresi, sıklığı ve şiddeti arasındaki oran bozulduğunda sakatlık riskinin artacağını bilmeli ve antrenman programları yapılırken bu özelliklerin gözönüne alınmasını sağlanması, 
 • Yapılan aktiviteye uygun malzeme seçimi ve kullanımı konusunda teknik heyete koruyucu hekimlikle ilgili uyarıları var ise iletilmesi, 
 • Predispozan faktörler olan anatomik defektlerin ortadan kaldırılması için çalışılması, 
 • Sporcuların egzersize başlarken kendi kondüsyon düzeyine uygun kademelerden başlamalarını sağlamak için kondisyon testlerini yaptırılması, 
 • Antrenman programlarında yapılan ani değişikliklerin sakatlık riskini artıracağı konusunda sporcuların uyarılması, 
 • Sporcuların ağrılı olarak egzersizlere devam ettirilmelerine müsaade etmemeli, 
 • Herhangi bir sakatlık olduğunda teşhis ve tedavisinin tam yapılmadan, sakatlığı hazırlayıcı faktörler tespit edilip ortadan kaldırılmadan sporcunun antrenmanlarına katılmasına müsaade etmemelidir.