İşyerinde Sağlıklı Beslenme

İşyerinde Sağlıklı Beslenme

Kurumsal beslenme danışmanlığı programları geleceğe yapılan en önemli yatırımlardan biri olarak dünya şirketlerinde sağlığın korunması ve devamını sağlayan önemli bir hizmet olarak karşımıza çıkmaktadır. Uzun vadede sağlığı koruyucu ve hastalıkların oluşumunu engelleyici olumlu etkileri ile karşılaşılabildiği gibi şirket çalışanlarının motivasyon ve iş verimliliğini de arttırmaktadır.

Health Enhancement Research Organization (HERO) tarafından 2000 yılında hazırlanan bir rapora göre, çalışan kişiler tarafından gerçekleşen sağlık harcamalarının en az dörtte biri sağlıksız beslenme, hareketsizlik, sigara kullanımı sonucu oluşan, ancak düzeltilmesi mümkün sağlık risklerini kapsamaktadır. Bu da “Sağlıklı Yaşam Programları”nın her başarılı şirketin stratejik planına dahil olması gerekliliğini göstermektedir.

Harvard Sağlık Okulu’da yapılmış bir çalışmaya göre kötü beslenme verimliliği % 8 oranında düşürürken dengeli bir beslenme programı uygulamayan kişiler uygulayanlara göre % 15 daha fazla işte devamsızlık yaratmaktadır.


Başarılı bir wellness programı; 

İş verimini arttırmak,

Sağlık harcamalarını düşürmek,

Kuruma bağlılığı artırmak,

Çalışanların bellek ve konsantrasyonunu güçlendirerek iş potansiyelini yükseltmek,

Moral ve motivasyonu arttırarak bu yönde devamlılığı sağlamak ve rakiplerin

 önünde olmak gibi farklı faydalar sağlayabilmektedir.