Performans Testleri

Performans Testleri

Performans testleri ve sporcu sağlık muayeneleri ile sporcularda oluşabilecek yaralanma riskleri önceden tespit edilerek, sporcularımızın antrenmanlardan geri kalmaları engellenmekte, takıma katkılarının üst düzeyde devamı için bireysel antrenman programları düzenlenmektedir.
 
• Sporcu Sağlık Muayeneleri
• Performans Testleri
• Antropometrik Ölçümler
• Yağ Ölçümleri (Skinfold Cliper)
• Hematoloji Laboratuarı:
• Tam Kan (Hb, Hct, Eritrosit Sayısı ve Lökosit Formül)
• Laktik Asit Ölçümleri
• Amonyak Ölçümleri
• Solunum Fonksiyon Testleri (Sensor-Medics 2400 Cihazında Stetik ve Dinamik Kapasitelerin Ölçümü)
• Kompütarize EKG
• Metabolik Ölçümler (Oxycon Mobil Cihazında Breath by Breath Yöntemi ile Metabolik Ölçümlerinin Yapılması ve Wasserman Yöntemi ile Anaerobik Eşik Değerdeki Kalp Hızı Tayini)
• Anaerobik Testler (Wingate Testi, Durarak Dikey Sırçam, Durarak Uzun Atlama)
• Izokinetik Testler (Biodex ile ekstremiteler arası ve agonist-antagonist kas gruplannın ölçülmesi ve değerlendirilmesi)
• Esneklik Ölçümleri
• Egzersiz Reçeteleri
• Bazal Metabolizma Ölçümü ve Diyet