Hizmetlerimiz

Spor Yaralanmaları Tanı ve Tedavi

Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sportif aktiviteler oldukça önem kazanmıştır. Spora büyük maddi yatırımların yapılması, beraberinde sporculardan da üst düzeyde performans beklentisini gündeme getirmiştir. Kısa süre içinde başarı beklentisi, sporcuların sezona fiziksel ve ruhsal yönden hazırlanamadan maçlarda yer almasına neden olmaktadır. Genellikle bilinçsizce yapılan egzersizler sonucunda ve uygun olmayan ortamlarda antrenman yapılması, uygun olmayan malzeme kullanımı spor yaralanmaları sayısında önemli artışlara neden olmaktadır. Özellikle kontakt sporlarda antrenmanlarda koruyucu malzeme kullanımının az olması sakatlık riskini artırmaktadır. Ayrıca tekrarlayan stres ve mikrotravmalar sonrası görülen aşırı kullanıma bağlı yaralanmalar spor sakatlıkları içinde önemli bir yer tutmaktadır. Profesyonel sporcularda antreman sayısının, antrenman süresinin ve yoğunluğunun artması aşırı kullanıma bağlı yaralanmaların sayısını da artırmıştır. Bunun yanı sıra antrenmanlara yeni başlayanların antrenman programlarındaki ani artışlar ve uzun süre aradan sonra tekrar antrenmanlara yoğun bir şekilde başlayanlarda da spor sakatlığı riski daha fazladır. Spor Sakatlığı; sportif aktivite esnasında (antrenman ve/veya müsabaka sırasında) meydana gelen her türlü hasarın kollektif adıdır. Spor sakatlıkları sonucu ortaya çıkan sağlık problemlerinin hiç de azımsanamayacak kadar sık olduğu aşikardır. 

Kişisel ve çevresel bir takım faktörler nedeniyle oldukça sık görülen spor sakatlıklarının engellenmesi ve tedavisi alanında ORTOSPOR ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ oldukça önemli hizmetler vermektedir. ORTOSPOR ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ kulüplerimize verdiği bir takım koruyucu hizmetlerle spor sakatlıklarının oluşmasını önlemeye katkıda bulunabileceği gibi, oluşmuş sakatlığın tedavisinde ve sporcunun tekrar aktivitelerine dönmesinde de aktif olarak rol almaktadırlar. ORTOSPOR ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ, koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici hekimlik hizmetlerini bir arada icra etmektedirler. 

Spor sakatlıklarının tanı ve tedavisi multidisipliner bir yaklaşım gerektirmektedir. ORTOSPOR ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ bünyesinde bulundurduğu her biri kendi alanında uzmanlaşmış olan branş hekimlerimiz sayesinde sakatlanmış sporcuya multidisipliner bir yaklaşım sergilenmekte ve sporcunun erken dönemde tekrar normal aktivitelerine dönmesi sağlanmaktadır. 

Spor sakatlıklarında özellikle aşırı kullanıma bağlı yaralanmalar (Bkz. Aşırı kullanıma bağlı sakatlıklar), zamanında fark edilip önlem alınmaz ise kişinin uzun süre sportif aktiviteden uzak kalmasına neden olmaktadır. Tanı konulmasında geç kalınan olguların tedavileri de uzun sürmektedir. Aşırı kullanıma bağlı yaralanmaların tedavisi kadar bunlardan korunma yöntemleri de önemlidir. Yaralanmaların ortaya çıkışını kolaylaştıran faktörlerin iyi tanımlanması ve mekanizmalarının iyi bilinmesi, bu tür sakatlıkların önlenmesinde önemlidir.

• Ağrılı topuk yastığı
• Aşil tendon problemleri
• Aşırı Kullanıma Bağlı stress kırıkları
• Aşırı Kullanıma Bağlı Yaralanmalar
• Aşırı Kullanıma Bağlı Kas Yaralanmaları
• Aşırı Kullanıma Bağlı Tendon Yaralanmaları
• Aşırı Kullanıma Bağlı Eklem Yaralanmaları
• Ayakbileği Sakatlıkları
• Bursa Yaralanmaları
• Diz Ekleminde Bağ Yaralanmalari
• Diz Ekleminde Menisküs Yaralanmaları
• Egzersize Bağli Bronkospazm
• Faset Eklem sendromu
• Futbolda Baş ve Boyun Travmalarına Yaklaşım
• Genel Antrenman Bilgisi
• Kalça Ve Kasik Bölgesi Avülsiyon Fraktürleri
• Kas, Bağ Dokusu, Eklemler Ve Kemik Dokuyu İçeren Spor Yaralanmalarinda İlk Yapilmasi Gerekenler
• Karpal Tünel Sendromu
• Kompartman Sendromu
• Kondromalazya Patella
• Lateral Epikondilit (tenisci dirseği)
• Medial Epikondilit (golfcü dirseği)
• Medial Tibial Stres Sendromu (Mtss)
• Omuzda İmpingement Sendromu
• Os Good Schlatter
• Osteitis Pubis
• Önkol, Elbileği Ve El Yaralanmaları
• Patellar Tendinit (Jumper’s Knee)
• Patello-Femoral Problemler (PFP)
• Peritendinitis
• Plantar Fassiit (topuk dikeni)
• Spor Sakatlıklarının Önlenmesi ve Tekrar Sportif Aktiviteye Dönüşte Takım Doktorlarının Görevleri
• Spor Sakatlıklarının Önlenmesi
• Sporcularda Kasık Ağrıları (Groin Pain)
• Sporcularda Kasık Ağrıları
• Sporcularda Kasik Fıtıkları
• Sporcularda Omuz - Dirsek Travmaları Güncel Yaklaşım
• Sporcularda Torakolomber Omurga Ve Pelvis Yaralanmaları
• Spor Yaralanmalarında Genel Rehabilitasyon Prensipleri
• Sportif Rehabilitasyonda Egzersiz Seçimleri
• Spor Sakatlıklarının Önlenebilmesi ya da Azaltılabilmesi İçin Takım Doktorlarının Görevleri
• Tenoperiostit
• Yükseklik Antrenmanları