Aşil tendon problemleri
Orto Akademi

Aşil tendon problemleri

Aşil tendonu gastrokinemius ve soleus kaslarının tendonlarının birleşmesinden oluşur ve kalkaneusa bağlanır. Aşil tendon problemleri bütün sporcularda en sık görülen problemdir. Futbol, hentbol, voleybol, tenis, basketbol ve atletizm en çok etkilenen spor dallarıdır. Uygun olmayan ayakkabı kullanımı, eski aktivitenin yoğunluğunda artış, ayakkabı değişiklikleri ve sert zeminde sürekli tekrar eden, uzun süreli mikro travmalar sonucu tendinitler yada parsiyel ve total rüptürler görülebilir. Aşil tendiniti tendonun veya daha sıklıkla paratenonun inflamasyonudur. Tendinitte sporcu aktivite başlaması ile artan, aktivitenin devam etmesi ile kaybolan, egzersizin sonlanması ile yeniden başlayan ağrıdan şikayetcidir. Bazı sporcularda bu bölgede uyanınca ağrı vardır. Genelde travma hikayesi yoktur. Kalkanesun 2-5 cm proksimalindeki bölgede palpasyonla hassasiyet mevcuttur. Aşil tendon etrafında şişlik ve eritem olabilir. Pasif plantar fleksiyon ve dorsi fleksiyonda aşil tendonu etrafında krepitasyon alınabilir. Aşil tendonunda kalınlaşma vardır. Ayak bileği dorsi fleksiyon ve plantar fleksiyonda hareket kısıtlılığı vardır. Tam aşil tendon rüptürleri genelde kalkaneusun 4-5 cm proksimalinde olur. En sık 30-50 yaş arasında görülür. Hasta tipik olarak ani egzersize bağlı ağrı veya kopma hissi tarif eder. Bazen topuğun üzerine bir tekme veya bir cisimle vurulduğunu düşünür. Bölge palpasyonla ağrılı ve palpabl bir defektle şişmiş olabilir. Pasif dorsifleksiyon artmıştır. Plantar fleksiyon azalmıştır. Aşil tendonu refleksi (Tompson testi) pozitiftir. Hasta yüzüstü yatar pozisyonda iken gastrokinemius adelesi avuç içi ile sıkıştırıldığında ayakbileği normalde plantarfleksiyona gelir. Aşil tendonunun tam kopmalarında ayakbileği plantarfleksiyona gelemez. Anemnez ve fizik muayene ile tanı konulur. Direkt grafilerde tendinöz kalsifikasyonlar görülebilir. Ultrason ve MR tendonun inkomplet rüptürlerini gösterir ve komplet rüptürlerle ayırıcı tanıyı sağlar.