Kondromalazya Patella
Orto Akademi

Kondromalazya Patella

Prof. Dr. Mehmet ÜNAL 
Ortospor Özel Sağlık Hizmetleri 

Bu sendromda ana semptom diz kapağı arkasında hissedilen künt ağrıdır. İlk ağrı başlangıcı yokuş aşağı koşarken ve merdiven iniş çıkışlarda hissedilir. Sporcu uzun süreli, dizler fleksiyonda oturuşlardan sonra dizinde ağrı ve hassasiyetten şikayet eder. Kondromalazya patella, patellanın arka yüzündeki eklem kıkırdağındaki hasar ile oluşur. Sporcularda patellar fasetlerin palpasyonu ve patello femoral kompresyon ağrılıdır. Patellanın aktif ROM’una bakarken retropatellar krepitasyon hissedilir. Anterior knee pain, patellafemoral ağrı sendromu gibi isimler de alır. Atletlerin % 30’dan daha fazlasında görüldüğü için Runner’s knee olarak da adlandırılır. Direkt radyolojik görüntüler genellikle negatiftir. Fakat 30-45-60 ve 90 derecelik tanjansiyel (merchant) grafilerinde tanı konulabilir.