Aşırı Kullanıma Bağlı Kas Yaralanmaları
Orto Akademi

Aşırı Kullanıma Bağlı Kas Yaralanmaları

Kas yaralanmaları spor hekimliğinde en sık görülen, en az anlaşılan ve yetersiz tedavi yapılan durumlardır. Çoğu hastanın yaralanmadan sonra günlük aktivitesine devam edebilmesi nedeniyle kas yaralanmaları genellikle gözden kaçmaktadır. Yapılan bazı çalışmalara göre kas yaralanmaları tüm spor sakatlanmalarının %30’unu oluşturmaktadır. 
Kaslarda direkt travma (darbe) veya indirekt travma (fazla yüklenme) sonucu hasar görülebilmektedir. Sonuçta kasta kanama (hematom) veya yırtık (rüptür) oluşmaktadır. Kas yırtılmaları tam (total) veya kısmi (parsiyel) olarak görülür. Gerilme (çekme) veya kompresyon (sıkıştırma) sonucu oluşurlar. 

Kas Yırtıkları; 
Kas lifi ileri derecede özelleşmiş bir birimdir ve değişikliklere hızlı olarak adapte olur ve cevap verir. Bütün fiziksel aktivitelerde vücuttaki kasların bir çoğu aktiviteye katıldığı için tekrar eden mikrotravmalar sonucu yaralanmalarına oldukça sık rastlanmaktadır. Burulma, gerilme, mikrotravmalar ve ani kontraksiyonlar esnasındaki fibrillerdeki ayrışmalar sonucu aşırı kullanım tipi kas hasarları oluşur. Hasarlanan kas çabuk iyileşir ve lifler yaklaşık 3 haftada yenilenir. Zedelenme ile birlikte hemen her zaman kaçınılmaz olarak kanama olur ve bu olay yırtılmış kas lifinin uçlarının temasını mekanik olarak azaltarak iyileşmeyi geciktirir. Kanama kontrol edililebilirse iyileşme daha çabuk ve tam olarak gerçekleşmektedir. 

Kas sakatlıklarının (strain) sınıflandırılması;
derece strain (hafif strain); kas fibrillerinin fazla gerilmesi sonucu kas liflerinin %5’inden az olan yırtılmalara 1. derece strain denir. Kasın hareketinde ve kuvvetinde kayıp sözkonusu değildir. Egzersizin başında ve sonuna doğru ağrı hissedilir.
derece strain (orta strain); Fibril ve liflerin bir bölümünün anatomik bütünlüğü bozulmuştur. Kas kontraksiyonuna neden olacak her hareket ağrılıdır. Sporcuda fonksiyon kısıtlılığı mevcuttur.
derece strain (şiddetli strain); Kasın tamamen yırtılması söz konusudur. Kas kontraksiyon yapamaz. Ağrı ve fonksiyon kaybı vardır.Kas Yırtılmalarına Neden Olan Faktörler; 
Kas yırtığının oluşmasında çeşitli faktörler etkili olabilmektedir. 
- lokal ve genel aşırı yorgunluk,
- yetersiz antrenman, 
- lokal ve genel kas kuvvetsizliği,
- yetersiz ısınma, 
- kasların yetersiz kanlanması,
- uzun süren egzersiz, 
- sık yapılan egzersiz,
- şiddetli egzersiz, 
- yetersiz ve dengesiz beslenme,
- uykusuzluk, 
- scar dokusu oluşumu,
- ROM kısıtlılığı, 
- yetersiz ve yanlış rehabilitasyon,
- bir infeksiyon odağı veya geçirilmekte olan ateşli hastalıklar,
- Uzun süre soğuğa maruz kalan kas normalden daha az kontraktildir ve travmaya musaittir. 

Kas yaralanmalarında semptomlar; 
Kas rüptürünün semptomları olayın şiddetine bağlıdır. Ağrı, fonksiyon kaybı, şişlik, yaralanan bölge üzerinde hassasiyet, 24 saat sonra yaralanan bölge üzerinde ekimoz ve 3. derece strainlerde yaralanan bölge üzerinde anatomik defekt şeklinde kendini gösterir. 

Kas yaralanmalarında tanı; 
-Kas yaralanmalarında tanıda; Anemnez ve fizik muayene oldukça önemlidir. Kas ultrasonu, MR ve kan biyokimyası gibi tetkikler tanıya yardımcı olur.